ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. CO ZDE NALEZNETE A KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zde se dočtete o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním webu projektu Ynovate (www.ynovate.cz). 
Za zpracování vašich osobních údajů jsme zodpovědní my, JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478 (dále jen „JIC“) jako správce vašich osobních údajů.
Naše role v projektu Ynovate spočívá v zastřešování kontaktu mezi vámi a inovačními centry zapojenými do projektu. Do projektu Ynovate jsou zapojena následující inovační centra:
 
 • Liberecký podnikatelský inkubátor (LIPO.ink), provozovaný obchodní společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO: 48267210, U Jezu 525/4, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn
 • Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC Zlín), IČO: 269 63 574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
 • Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (ICUK), IČO: 045 42 088, se sídlem Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem 
 • Středočeské inovační centrum, spolek (SIC), IČO: 042 28 235, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Moravskoslezské inovační centrum, a.s. (MSIC), IČO: 253 79 631, se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec
 • Inovační centrum Olomouckého kraje, IČO: 725 55 149, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc
 • Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost (RRA Plzeňského kraje), IČ: 252 45 091, se sídlem Riegrova 206/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
(dále jen "Inovační centra")

Inovačním centrům předáváme vaše osobní údaje za účelem zprostředkování vzájemného kontaktu na základě vašeho požadavku a s vaším souhlasem. Inovační centra budou dále zpracovávat vaše osobní údaje jako samostatní správci osobních údajů (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů a nesou za tuto činnost vlastní odpovědnost, a to nezávisle na nás).

V tomto dokumentu se konkrétně dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, za jakými účely, v jakém rozsahu, co nás k tomu opravňuje, a po jakou dobu budeme vaše osobní údaje uchovávat. Dále se zde dozvíte, komu můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje, jaká vám ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů náleží práva a jak je můžete uplatnit. 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

Můžeme o vás zpracovávat různé kategorie osobních údajů za různými účely.

Jde konkrétně o tyto kategorie:
 
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (např. IP/Mac adresa);
 • informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
 • obsah komunikace (jakékoliv informace, které jsou obsahem přihlášky nebo vzájemné komunikace).
 

3. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v různém rozsahu a za různými účely. Níže se dozvíte, o jaké účely jde. Hlavním cílem zpracování vašich údajů je poskytnout vám nejlepší možné služby v souvislosti s projektem Ynovate. 

A. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU JINÉMU INOVAČNÍMU CENTRU

V rámci projektu Ynovate zajišťujeme zprostředkování kontaktu mezi vámi a jinými Inovačními centry. V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění uvedených zde:

 
K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K předání vašeho kontaktu jinému Inovačnímu centru Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Obsah komunikace
Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním jinému samostatnému správci Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete zprostředkování kontaktu s jiným Inovačním centrem, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a s předáním jinému samostatnému správci


Uvedení těchto osobních údajů z vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom vás mohli propojit s jiným Inovačním centrem.
Souhlas samozřejmě můžete kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným níže v kapitole 5.

B.    KONTAKTOVÁNÍ JIC

Pokud chcete s čímkoliv ohledně projektu Ynovate pomoci, můžete se na nás obrátit.  V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:
 
K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K zodpovězení dotazu či poskytnutí instrukcí Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Obsah komunikace
Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu či poskytnutí instrukcí Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu či poskytnutí instrukcí, popř. po dobu 1 roku od naší poslední komunikace

Osobní údaje v souvislosti s dotazy a instrukcemi nám poskytujete zcela dobrovolně, ať už v kontaktním formuláři nebo v e-mailu či telefonátu. Bez jejich poskytnutí vám ale nemusíme být schopni na vše odpovědět. Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem zodpovězení dotazu můžete vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním přestaneme.

C.    ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S NÁVŠTĚVOU WEBU YNOVATE

Pokud navštívíte web projektu Ynovate, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:
 
K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K fungování webových stránek Identifikační údaje vašeho zařízení
Údaje o vašem chování na webu
Oprávněný zájem na fungování našich webových stránek Dle technických okolností (více v Informacích o cookies)
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky Identifikační údaje vašeho zařízení 
Informace o vašem chování na webu
Souhlas se zpracováním osobních údajů Dle technických okolností, max. do odvolání souhlasu
  K zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům     Identifikační údaje vašeho zařízení
Údaje o vašem chování na webu
 Souhlas se zpracováním osobních údajů  Dle technických okolností, max. do odvolání souhlasu


Snažíme se být co nejlepší, z toho důvodu se snažíme, aby také web projektu Ynovate a dojem, který na vás zanechá, byli co nejlepší. Z toho důvodu používáme cookies, technologie jim obdobné a informace z toho vyplývající, abychom mohli zlepšit to, jak web vypadá a jak funguje.
 

Cookies můžeme použít i na to, abychom vám zobrazili reklamu dělanou vám na míru.

4.    KOMU MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Dle okolností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. Jelikož se konkrétní příjemci mohou v čase měnit, najdete zde pouze jejich kategorie:
 
PŘÍJEMCE DŮVOD ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Inovační centra Inovačním centrům předáváme vaše osobní údaje za účelem zprostředkování vzájemného kontaktu na základě vašeho požadavku.
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů
Externí účetní a auditoři Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění našich smluvních a zákonných povinností.
Právní a daňoví poradci Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Pokud jsou osoby, kterým zpřístupňujeme vaše osobní údaje, našimi zpracovateli, zajistíme, aby vaše osobní údaje byly dostatečně chráněny. Pokud budete chtít vědět, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

5.    JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

Zde se dozvíte, jaká vám ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů náleží práva. Tato práva můžete uplatnit u JIC jakýmkoliv způsobem, jaký vám bude vyhovovat. Vždy ale musí být možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy. 
Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na e-mail weiss@jic.cz

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat, jednoduše třeba e-mailem zaslaným na weiss@jic.cz

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsou o vás zpracovávány. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou zpřístupňovány a jestli jsou používány k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 
Kopie vašich osobních údajů vám bude poskytnuta bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, si po vás můžeme dovolit požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

PRÁVO NA OPRAVU

Pokud zjistíte, že jsou o vás zpracovávány neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby došlo k jejich opravě, nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, k jejich doplnění.

PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo také na výmaz vašich osobních údajů, které jsou o vás zpracovávány. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:
 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; 
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; 
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a neexistuje žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu JIC, a JIC nebude schopen prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • jsou zpracovávány osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Jde zejména o případ, kdy zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Když taková situace nastane, budete informováni o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste JIC poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a jsou zpracovávány automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Ty vám budou poskytnuty v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, budou údaje na základě vaší žádosti předány jinému správci dle vašeho určení.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje jsou chybné, máte právo požadovat, aby došlo k omezení zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě. 

Toto právo máte také v těchto případech:
 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány; 
 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné za účelem, za kterým byly zpracovávány, ale vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; 
 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem JIC převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

PRÁVO NA NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě se posoudí, zda je skutečně v oprávněném zájmu JIC vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů za daným účelem správce přestane.

PRÁVO NA STÍŽNOST

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem dochází k porušení vašich práv, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V ČR je jím Úřad pro ochranu osobních údajů.