Spolupořádání eventů a propojování aktivit – Flenexa

Majitelé Flenexy se v roce 2020 účastnili workshopu pořádaném Inovačním centrem Olomouckého kraje a JICem a díky tomu navázali spolupráci s expertem Jiřím Imrýškem. 

Jednou z nemnoha firem, která se v České republice věnuje aquaponii na špičkové úrovni je Flenexa z v Přáslavic nedaleko Olomouce. Majitelé Flenexy, Michal Netolický a Aleš Horák se v roce 2020 účastnili seznamovacího workshopu pořádaném Inovačním centrem Olomouckého kraje a JICem. Po absolvování workshopu se rozhodli navázat spolupráci s expertem Jiřím Imrýškem, manažerem s více než dvacetiletou praxí v oblasti strategického řízení, business developmentu, marketingu a budování značek.  

2020
rok zahájení spolupráce s expertem
40
konzultačních hodin
1
první komerční instalace u investora
Co přesně bylo náplní konzultací, popisuje jeden z jednatelů Flenexy, pan Michal Netolický:

„Řešili jsme, jak co nejefektivněji technologii aquaponie marketovat a představovat s ohledem na vydefinovanou zákaznickou skupinu, důkladně analyzovali trh včetně typologie investorů do aquaponických farem a vylepšili strukturu kalkulací, které jsou součástí nabídek pro zákazníka-investora.”
Michal Netolický
Michal Netolický
jednatel firmy Flenexa
Hmatatelným výsledkem po čtyřiceti konzultačních hodinách byla první úspěšná komerční instalace u investora. Flenexa se rozhodla ve spolupráci s expertem pokračovat i do další konzultační fáze (opět 40 hodin se stejným expertem), ve které se zaměří na další směry komercionalizace produktu a jeho efektivní implementace u zákazníků.
Aquaponie je symbiotické pěstování ryb a zeleniny za účelem vytvoření ekosystému podobného tomu přírodnímu. Benefitem je udržitelné hospodaření a výnosem ryby i zelenina v biokvalitě s celoročně garantovanou kvalitou a čerstvostí. Flenexa prodává hotové aquaponické farmy zájemcům o tento způsob farmaření.  
Zpět na domovskou stránku