Klienti v síti Ynovate

Ynovate staví na dlouholeté zkušenosti a spolupráci. Přečtěte si několik příkladů toho, jak využívání synergie v práci inovačních center pomohlo našim klientům. Toto unikátní know-how ve spolupráci napříč republikou otevírá klientům nové obzory a příležitosti.

Mapa klientů Ynovate

Inovační centra Ynovate působí přímo v regionech a jsou v úzkém kontaktu s místními podnikateli. Díky spolupráci tak vzniká celorepubliková síť klientů vytvářející unikátní inovační ekosystém.